Зміст

УВАГА! ЗМІНЕНО СТРУКТУРУ 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

07.04.2021

Відповідно до статті 10 п.3.4 Закону України «Про повну загальну середню освіту», а саме:

  • освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 01 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. Якщо 01 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день;
  •  структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначається педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин ( для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин  (для 5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

 

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

– І семестр – з 01.09.2020 по 29.12.2020;

– ІІ семестр – з 12.01.2021 по 07.06.2021.

Канікули:

– осінні – з 24.10.2020 по 01.11.2020;

– зимові – з 30.12.2020 по 11.01.2021;

– весняні – з 20.03.2021 по 28.03.2021.