Зміст

Законодавство України

Законодавство України щодо протидії булінгу

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122): 1) частину другу статті 13 після цифр «173» доповнити цифрами «173-4»; 2) доповнити статтею 173-4 такого змісту: Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

 Закон України

Про освіту

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Закон України

Про повну загальну середню освіту

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.